Zrekonstruována chronologie invaze dělostřelecké jednotky 136. ruské samostatné motostřelecké brigády na Ukrajinu

Mezinárodní zpravodajská komunita InformNapalm na základě vyhodnocení informací z veřejných zdrojů s využitím algoritmů programového vyhledávání grafu vztahů mezi profily ruských vojáků na sociálních sítích a exkluzivně získaného materiálu od hacktivistů z Ukrajinské kybernetické aliance (UCA) zrekonstruovala chronologii invaze dělostřelců ze 136. samostatné motostřelecké brigády ruských Ozbrojených sil na Ukrajinu v srpnu 2014. Vyšetřování prokázalo, že ruští vojáci byli vysílání k ukrajinským hranicím za účelem plnění bojových úkolů na základě rozkazů velení Ozbrojených sil RF, a to ve více etapách, později byli stejní vojáci zachyceni již na okupovaném ukrajinském území. Byly potvrzeny desítky jmen vojáků a důstojníků, která byla zaznamenána už dříve v rámci OSINT vyšetřování a snahami jednotlivých blogerů.


Totální invaze ruských jednotek na Donbas v létě 2014

Tzv. protiteroristická operace (ATO) na Ukrajině mohla úspěšně skončit už v létě 2014, Rusko však podniklo řadu útoků, nasadilo celé praporové taktické skupiny svých vojsk, využilo tankové a dělostřelecké jednotky. Největšími mezníky se staly boje při obsazování letiště Luhansk a u Ilovajsku.
Databáze InformNapalmu zachycující ruské vojáky z povolání a regulérní jednotky obsahuje informace minimálně o 28 (dvaceti osmi) ruských vojenských útvarech, jejichž vojáci se v tomto časovém období zúčastnili agrese proti Ukrajině.

Seznamy vojáků ze 136. samostatné motostřelecké brigády (vojenský útvar č. 63354 v Bujnaksku), kteří byli na základě bojového příkazu od štábu Jižního vojenského okruhu RF vysláni do pohraničí s Ukrajinou, ukazují na centralizovanou povahu agrese. Žádní „dovolenkáři“, všichni plnili rozkaz.

Vyhodnocení informací ze soukromých mailů kapitána ozbrojených sil RF Olega Dorošenka odhalilo téměř 500 vojáků základní služby a profesionálů z tohoto vojenského útvaru, kteří odcestovali do Rostovské oblasti k plnění úkolů v rámci skupiny sil Jih. Velitelem vojenského útvaru č. 63354 Ozbrojených sil RF je od roku 2013 gardový plukovník Michail Borisovič Lebjodko.
Rostovská mise 136. samostatné motostřelecké brigády Ozbrojených sil RF, jejíž označení bylo rozkazem změněno na plnění úkolů v rámci skupiny sil Jih, byla zahájena postupným přesouváním strukturálních složek tohoto vojenského útvaru z Bujnaksku. Průkopníky se stali vojáci ze zásobovacího praporu, kteří byli 25. 7. 2014 vysláni do pohraničí s Ukrajinou na základě telegramů od štábu Jižního vojenského okruhu RF. Řidiči z roty pro dopravu paliva, munice, potravin, věcí a vojenskotechnického inventáře opustili stálou základnu mezi prvními. 28. 7. 2014 odjeli spojaři, 16. 8. 2014 samohybný dělostřelecký oddíl a odtahová četa, 17. 8. 2014 tankový prapor, 25. 8. 2014 vojáci z průzkumného praporu.
Rozkaz velitele vojenského útvaru č. 63354 č. 211 ze dne 4. září 2014

První vyšetřování věnované invazi 136. samostatné motostřelecké brigády Ozbrojených sil RF se na webu InformNapalm objevilo v říjnu 2014. Už tehdy jsme řekli, že jednotka z Dagestánu byla přesunuta do okolí Malé Kamenky, Kamenskšachtinský okres, Rostovská oblast.

Právě toto sídlo (souřadnice 48°19’10.8″N 40°05’43.3″E) leží vůči silnici A-260 na opačné straně od v rozkazech uvedené obce Popovka v Rostovské oblasti. Až do srpna 2014 tábor na rozdíl od ostatních pohraničních základen zel prázdnotou. Dobrovolníci z InformNapalmu pozorovali přítomnost tanků T-90 a 152mm samohybných dělostřeleckých souprav Akacija. Podrobnosti se dočtete ve vyšetřování Tanky T-90 a samohybné houfnice Akacija 136. samostatné motostřelecké brigády z Dagestánu u hranic s Ukrajinou (rusky).

Způsob přesouvání vojáků z tankového praporu jsme popsali v předchozím díle: Haag čeká na tankisty ze 136. brigády Ozbrojených sil RF: seznamy, dokumenty, rozkazy, OSINT + HUMINT.

V aktuálním vyšetřování se podíváme přímo na vojáky z dělostřeleckého oddílu. Na základě příkazových podkladů jsme dali dohromady informace o seznamech personálu 136. samostatné motostřelecké brigády, která byla v létě 2014 přesunuta do pohraničí s Ukrajinou. Celkem bylo identifikováno 82 vojáků z dělostřeleckého oddílu, z nichž 12 bylo zmíněno také ve vyšetřováních od blogera sled-vzayt.

Při analýze minulého vyšetřování od InformNapalmu „Sloužili dva kamarádi“: Identifikováni dělostřelci ze 136. samostatné motostřelecké brigády, kteří válčili na Ukrajině se mezi rozkazy našly informace o zmíněném v tomto příspěvku Sergeji Šechovcovovi, známém podle fotografií s nápisem Letiště Luhansk a fotky ve zničené ukrajinské osadě Novosvitlivka, Luhanská oblast. Ve stejném vyšetřování je zmíněn i Jegor Vinkler, který v rozkazech figuruje jako vrchní zaměřovač 5. hlavně 2. palebné čety 5. baterie 2. houfnicového samohybného dělostřeleckého oddílu. Sergej Nikolajevič Šechovcov byl na základě příkazu č. 233 ze dne 29. 9. 2014 dnem 22. 7. 2014 zpětně zařazen na vojenskou pozici pomocného střelce granátometčíka motostřeleckého oddělení motostřelecké čety motostřelecké roty motostřeleckého praporu vojenského útvaru č. 63354.

Tabulka s údaji dělostřelců ze 136. samostatné motostřelecké brigády vyslaných na základě bojového příkazu štábu Jižního vojenského okruhu RF

Dělostřelci, kteří byli vyhledáni v počáteční etapě analýzy, vytvořili databázi výchozích ukazatelů pro sestavení programového grafu vztahů. Další jména dobrovolníci z InformNapalmu zjistili strojově, a to ověřením křížových vztahů, kdy je stejný voják veden v přátelích na více profilech. Takto byl třeba vyhledán Dmitrij Doškin. Odkaz na graf.

Jak průzkum veřejných zdrojů potvrzuje neveřejná data hacktivistů

Vraťme se k přímé účasti dělostřelců z Bujnaksku v bojích na Ukrajině.

Za prvé se podívejme na fotku z nakládání techniky a zbraní v srpnu 2014.

Dne 14. 8. 2014 Ruslan Bukrejev sdílí fotku s komentářem Máme naloženo a připojuje fotokopii hlášení o zahájení profesionální služby s popiskem Jedu do Rostova.

Fotku s nakládáním vidíme také u Arťoma Bělova dne 15. 8. 2014, nápis 2ГСАДн potvrzuje odstavec příkazu ohledně jeho služby u 2. houfnicového samohybného dělostřeleckého oddílu.

Čísla a taktické znaky na technice, které mohly posloužit jako další potvrzení její příslušnosti k bujnakské jednotce, byly přetřeny zelenou barvou. Fotografie (1234) s podobným obsahem leží v albech založených na podkladech příkazů vojáků. Třeba Andrej Dolgich má album s názvem Ukr., což nepřímo vypovídá o místě a okolnostech vzniku záběrů.

Ohledně místa dočasného táboření je známo, že tábor dělostřeleckého oddílu byl zřízen ve shora uvedeném bodě poblíž osady Malaja Kamenka, což potvrzuje geolokace některých fotografií a společný pro všechny fotky vzhled krajiny.

Společné fotografie také potvrzují přesun vojáků uvedených v příkazu. Z důvodu odstranění informací na některých profilech se bohužel nepodařilo identifikovat všechny (je také k dispozici infografika v ukrajinštině).

  • Seznam vojáků označených na fotkách

V menším obsazení se dělostřelci nechali zvěčnit na fotce s popiskem Indiáni 2014 a komentářem brácho ukrajina 2014 dali jsme ukroušům co proto.

24. července 2014 zahájila mise OBSE monitorování hraničních přechodů Doněck a Gukovo. Pozorovatele od mise začali každý týden předkládat zprávy o intenzitě provozu přes tyto přechody.
informačních svodkách ze srpna 2014 InformNapalm poukazoval na zvýšení provozu na silnicích v pohraničních sídlech Popivka (Krasnodonský okres), Sjevernyj a Velykyj Suchodil. Kvůli monitorování hraničního přechodu Izvaryne misí OBSE začínají konvoje ruské techniky překračovat ukrajinské hranice u osady Sjevernyj a ujíždět nové polní cesty. Kousek pod ruským Doněckem vyznačil na fotce z 5. září 2014 geolokaci poblíž ukrajinských hranic u osady Stěpnoj vrchní důstojník 6. baterie 2. houfnicového samohybného dělostřeleckého oddílu Timur Orazov. Právě po těchto trasách se pravděpodobně pohybovali vojáci ze 136. samostatné motostřelecké brigády Ozbrojených sil RF.

Kde všude na Ukrajině zanechali svou stopu ruští dělostřelci ze 136. samostatné motostřelecké brigády?

Za prvé, Novosvitlivka nedaleko letiště Luhansk. Videa a fotografie zachycující pohyb konvoje na Donbasu InformNapalm ukázal v článku „Sloužili dva kamarádi“: Identifikováni dělostřelci ze 136. samostatné motostřelecké brigády, kteří válčili na Ukrajině.

Za druhé, Samsonivka v Krasnodonském okrese. Video ruské posádky uložil na zdi svého sociálního profilu vrchní operátor řídicího oddělení 2. houfnicového samohybného dělostřeleckého oddílu 136. samostatné motostřelecké brigády Dmitrij Kirillov. Bloger sled-vzayt spojil video s terénem a vypočítal směr jízdy obrněného stroje.
Na trase Krasnodon – Luhansk se mechanik-řidič řídicí čety 2. houfnicového samohybného dělostřeleckého oddílu Ruslan Bukrejev nechal vyfotit u silniční tabule obce Prydorožne.
Ilnur Achmadullin vyslaný k plnění úkolů v rámci skupiny sil Jih na pozici čísla týmu 2. houfnicového samohybného dělostřeleckého oddílu si uložil video s ruským konvojem, který byl zachycen v Krasnodonu (Sorokyne) dne 2. 9. 2014.
Když byly bojové úkoly zadané štábem Jižního vojenského okruhu RF splněny, vrátili se vojáci do Dagestánu. Návrat vlaku s dělostřelectvem na stálou základnu v Bujnaksku probíhal po trase přes Rostov na Donu. Velitel 3. hlavně 2. houfnicového samohybného dělostřeleckého oddílu Jurij Bizin uvedl výmluvný postřeh z období mise do Rostovské oblasti v popisku k fotce Na něco takového se nezapomíná.

Válečné zločiny ruských dělostřelců nezůstaly bez povšimnutí ze strany nejvyššího ruského vojenského velení. O rok později, v některých případech pak dokonce po 3 letech byli někteří vojáci navrženi na vyznamenání. Tabulka InformNapalmu obsahuje informace o 8 vyznamenaných medailemi Suvorova a 10 medailemi Za statečnost.

V únoru 2017 gubernátor Altajského kraje vyznamenal 3 dělostřelce z našeho seznamu: medailemi Za statečnost Sergeje Alexinceva a Andreje Komleva, medailí Suvorova Andreje Dolgicha. Místní média potvrdila jak místo výkonu služby, tak hodnosti vojáků a také zdůraznila utajenost plněného úkolu:

Četaři Sergej Alexincev, Andrej Komlev a vojín Andrej Dolgich v letech 2013 až 2014 sloužili u stejné baterie raketových vojsk a dělostřelectva v Dagestánu. Vysoká státní vyznamenání dostali za splnění důležitého úkolu, jehož podrobnosti prozradit nesmějí. Vojín v záloze Andrej Dolgich říká, že mu zůstaly na službu jen příjemné vzpomínky. A co je nejdůležitější, získal skutečné přátele mezi kolegy.

  • Obecné informace o 136. samostatné motostřelecké brigádě

Novináři a další zájemci mohou požádat o kompletní stažené dokumenty, na nichž bylo postaveno toto vyšetřování, přes feedbackový formulář na oficiální stránce InformNapalmu na Facebooku.


  Podklady pro toto vyšetřování InformNapalmu exkluzivně poskytli hacktivisté z UCA. Komunita InformNapalm neručí za způsoby získávání informací. Materiál analyzujeme a doplňujeme na základě průzkumu veřejných zdrojů.  


Tento příspěvek zpracovala Victory Krm speciálně pro InformNapalm. Infografika Alex Alexidze.
V případě použití informací je nutno uvést funkční odkaz na zdroj.
(Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0)
Klikněte na „Sdílet“ a podělte se s přáteli.
Staňte se fanoušky stránky InformNapalm Česko na Facebooku a nechte se pohotově informovat o nových příspěvcích v češtině.


Překlad: Svatoslav Ščyhol