OSINT-undersøkelse: Europeiske medienettverk som instrument for russisk informasjonskrigføring


InformNapalm har i samarbeid med journalister fra Insight News gjennomført en undersøkelse for å identifisere russisk propaganda og desinformasjon. Medienettverkene som sprer denne informasjonen, ble også identifisert.

Putin-regimet driver propaganda i stor skala, ikke bare gjennom de statlige mediene, men også gjennom “nyttige idioter” med høyre- eller venstreorienterte synspunkter som har som mål å demonisere USA, EU og NATO. Det har dukket opp nye “flerspråklige internasjonale medier” som skriver Kreml-vennlig og sprer pro-russiske historier og desinformasjon. Disse mediene har begynt å erstatte Russia Today og Sputnik, som har blitt forbudt i Europa.

Medienettverk som er lojale mot Russland

Følgende interaktive infografikk viser et utvalg nettsteder som har mange likhetstrekk. Innholdet omfatter artikler som er kritiske til Vesten og Ukraina, men som er lojale mot Russland. Det er også kryssreferanser og lenker mellom nettstedene.

Medienettverk som er lojale mot Russland

For å analysere dataene ble det innhentet profesjonell hjelp fra selskaper som spesialiserer seg på webanalyse og søkemotormarkedsføring. Ved hjelp av spesialisert programvare som SimilarWeb og Seranking identifiserte analytikerne nettsteder med pro-russisk retorikk som var knyttet til likeartet innhold, kryssreferanser og lenker. Innholdet spente fra kritikk av Vesten og Ukraina til spredning av russiske falske nyheter og konspirasjonsteorier.

SimilarWeb identifiserer nettsteder med likeartet innhold

Følgende skjermbilder viser hvordan SimilarWeb oppdager nettsteder med lignende innhold.

Medienettverk som verktøy for russisk informasjonskrigføring
Medienettverk som verktøy for russisk informasjonskrigføring

Denne typen medier er særlig aktive i Tyskland og Frankrike. De hyller Russland og Putin, rettferdiggjør Russlands krig mot Ukraina og krever stans i bistanden til Ukraina. De sprer også falske nyheter fra Kreml. Det er også tydelig at disse mediene kritiserer Vesten og oppfordrer til protester i Europa, sprer konspirasjonsteorier og fremmer antivestlige og euroskeptiske synspunkter.

Nesten alle disse prorussiske mediene ser ut til å ha standardisert informasjon. Dette inkluderer positiv dekning av Russland og bruk av Kreml-propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. De bruker begrepet “nazister i Ukraina”, forsvarer bombeangrepene i Donbas og nevner selvforsvar mot “NATOs ekspansjon i øst”. Samtidig hevder de fleste av disse mediene at Russland uunngåelig vil vinne og beseire Ukraina.

Putins støttespillere kritiserer våpenhjelpen til Ukraina, uten hvilken de russiske angriperne kunne overtatt flere ukrainske byer og landsbyer. Samtidig kritiserer slike nettsteder jevnlig Vesten, USA, EU og sine egne regjeringer, samtidig som de ser positivt på og til og med fremmer protestbevegelser i Europa.

Kritikk mot USA og EU

Forfatterne gir Vesten og NATO skylden for alle problemene. De sprer ofte konspirasjonsteorier og uttalelser fra “såkalte eksperter” om USAs, EUs og Vestens forfall og nært forestående kollaps. De hyller Donald Trump, som prøver å komme tilbake til makten og som kommer med kontroversielle uttalelser i Kremls interesse.

Det er åpenbart at det finnes et nettverk av prorussiske og antivestlige medier i Europa som opptrer som russiske påvirkningsagenter og forsøker å påvirke europeernes holdninger. Slike medier beskriver ofte seg selv som “frie og uavhengige”, og informasjonen de formidler, betegnes som “alternativ informasjon”.

De kritiserer de tradisjonelle mediene for å rettferdiggjøre sin “alternative informasjon”, som ofte er desinformasjon. Denne såkalte “alternative informasjonen” inkluderer en konstant svartmaling av EU, USA og NATO, mens Putin-regimet fremstilles som alternativet. I virkeligheten er det Putin-regimet som har startet den største krigen i Europa siden andre verdenskrig og fører en informasjonskrig mot Europa.

Desinformasjon og nyttige idioter

For Putin-regimet spiller det ingen rolle om et nettsted eller en politiker er høyre- eller venstreekstrem. Det viktigste for Russland er å spre sin diskurs og desinformasjon i Europa. Kreml ser på medier og politikere fra begge grupper som “nyttige idioter”. Disse kildene bidrar til å spre desinformasjon, splittelse og russisk innflytelse.

Blant journalistene og forfatterne av disse publikasjonene finner vi ikke bare personer med prorussiske synspunkter, men også personer med direkte tilknytning til Russland. Noen har til og med flyttet dit. Denne dype gjennomtrengningen av redaksjonelle strukturer og politikk peker på den mulige skadelige rollen visse medier spiller når det gjelder å fremme Kremls agenda. De undergraver også tilliten til europeiske regjeringer og alle demokratiske institusjoner.

Koblinger mellom prorussiske medienettverk

I skjermbildet nedenfor brukes Seranking til å identifisere massive lenker og referanser mellom pro-russiske nettsteder.

Koblinger mellom pro-russiske medienettverk

Metoden som ble brukt for å identifisere slike nettsteder, inkluderte webanalyse og søkeordsanalyse for å identifisere lignende innhold og kryssreferanser. Dette bidro til å identifisere anti-vestlige og pro-russiske medienettverk. Detaljerte innholdsanalyser av nyheter, analyser og kommentarer bidro også til å identifisere utbredte prorussiske publikasjoner.

SimilarWebs identifisering av henvisningstrafikken bekreftet at disse nettstedene har en felles lesergruppe med anti-vestlige og euroskeptiske holdninger. Brukerne klikker på lenker som fører fra ett nettsted til et annet.

Når disse tre faktorene kommer sammen og nettstedene har lignende innhold, rangerer på de samme søkeordene og lenker til og siterer hverandre, er det ingen tvil om at de har felles mål. Og det er tydelig at de er pro-russiske.

Henvisningstrafikk mellom identifiserte medienettverk

SimilarWeb gjenkjente henvisningstrafikk mellom nettsteder fra identifiserte nettverk.

Henvisningstrafikk mellom identifiserte medienettverkHenvisningstrafikk mellom identifiserte medienettverk

Verktøy fra Flourish Studio visualiserte resultatene av undersøkelsen og ga en tydelig oversikt over dataene som ble samlet inn. Størrelsen på hvert nettsted avhenger av det månedlige trafikkvolumet, og strekene viser forbindelsene mellom nettstedene, for eksempel lenker, omtalelser og henvisningstrafikk. Pilene viser hvilket nettsted som er nevnt.

Jo kraftigere linje, desto flere omtaler og lenker. Denne visualiseringen viser at pro-russiske og anti-vestlige nyhetsnettsteder danner et nettverk. Den viser også hvordan det russiske propagandamaskineriet bruker europeiske medier, inkludert “nyttige idioter”, til å spre nyheter og desinformasjon og skape splittelse i Europa.

Pro-russiske og anti-vestlige medienettverk

Det er viktig å forstå koblingene mellom prorussiske og antivestlige nettsteder. Det er også viktig å forstå hvordan medienettverk kan organiseres og kontrolleres for å støtte Russlands krig mot Ukraina. Like viktig er det å forstå hvordan Russlands desinformasjonskampanje mot Europa, som tar sikte på å påvirke opinionen, svekker regjeringer, skaper fortvilelse og sprer kaos.

Slike nettsteder har mye større innflytelse enn pro-russiske nettsteder med det russiske ordet “Pravda” i domenenavnet eller russiske sosiale nettverk som nylig har vist seg å inneholde bots fra Kreml. Årsaken er at slike nettverk enten overlevde i svært kort tid, nådde ut til et lite publikum eller ikke var troverdige. Mange anser allerede russiske statsmedier som risikable og upålitelige propagandakanaler. Nettsteder som har eksistert i mange år, som retter seg mot en bestemt målgruppe og har et format som ligner på andre vestlige medier, kan i stedet overbevise flere lesere om budskapet sitt.

Eksperter, også i EU-landene, bør overvåke aktivitetene på slike nettsteder, og leserne bør granske innholdet. I tider med geopolitisk konflikt er pro-russiske handlinger i informasjonssektoren til fordel for Putin-regimet og til skade for Europa. Når alt kommer til alt, har Russland vist at landet ikke bare fører en krig på slagmarken mot Ukraina, men også en informasjonskrig for å splitte et forent Europa.

Andre artikler av InformNapalm


InformNapalm på norskDistribusjon og opptrykk med henvisning til kilden er velkommen! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Følg oss på Facebook og Twitter.

InformNapalm har ingen økonomisk støtte fra noen regjering eller sponsor. Våre eneste sponsorer er individuelle frivillige og lesere. Du kan også støtte InformNapalm ved å gi månedlige minidonasjoner via Buymeacoffee.