Stora problem vid DNR:s lilla transportministerium till följd av dataintrång

Den 21 mars publicerade internationella frivilliggruppen InformNapalm en artikel om hackade data från Donetsk Järnvägar, som är…