Har Ukraina donerat sin andel av Sovjets tillgångar till Ryssland?

Har Ukraina donerat sin andel av Sovjets tillgångar till Ryssland? Det är välkänt att Sovjetunionen hade enorma…