En juridisk analys visar att Rysslands vetorätt i FN:s säkerhetsråd är rättsstridig

Rysslands vetorätt vid FN:s säkerhetsråd är icke-legitim, enligt en analys av den internationella juridiska experten Bohdan Ustymenko….