Undersökning visar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter på Krim

Den universella deklarationen om mänskliga rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 10 december 1948. Varje år samma dag…