Därför besökte Benjamin Netanyahu Vladimir Putin

Garantin för Israels säkerhet handlar inte om ett avtal med Putin, utan i ett tillbakadragande av de…