GRU:s frivilliga reserver i militära konflikter utomlands

Följande material togs fram  den 27 september trots mediekritik för att vi belyser ämnet stupade soldater från…