Kaskelotjakten: Identifiering av rysk samordnare för DNR:s informationspolitik

Den 6 Juni 2016 publicerade ordilo.org (en informationslagringsresurs om brott mot Ukraina) ett e-postarkiv som tillhör Jelena…