Polsteam, Radio Szczecin, Rysslands informationskrig och politiskt neutrala fakta

Polsteam, det polska statsägda rederiet, kommer att döpa två av fem nyförvärvade fartyg till Lwow och Tarnopol…