Bron över Kertjsundet: Kreml vilseleder ryssarna

I staden Kertj på Krimhalvön byggs bron som i Ryssland kallas århundradets stora konstruktion och kommer att…