Ukrainas sköld och svärd: Försvarsindustrin och dess framgångar 2017 – del 2

InformNapalm publicerar den andra delen av översynen av den ukrainska försvarsindustrins framgång år 2017. Artikelserien omfattar strids-…