Krims historia och tyska politikers falska påståenden

Den 15 juni utvidgade den amerikanska senaten återigen sanktionerna mot Ryssland. Trots de tyska politikernas och medias…