OSINT-undersökning: Europeiska medienätverk som verktyg för rysk informationskrigföring


InformNapalm har i samarbete med journalister från Insight News genomfört en undersökning för att identifiera rysk propaganda och desinformation. Dessutom har medienätverk som sprider dessa budskap kommit att identifieras.

Putinregimen bedriver storskalig propaganda, inte bara genom statliga medier utan också genom “nyttiga idioter” med höger- eller vänsteråsikter som syftar till att demonisera USA, EU och NATO. Nya “flerspråkiga internationella medier” har dykt upp, som skriver på ett Kremlvänligt sätt och sprider pro-ryska berättelser och desinformation. Dessa medier har börjat ersätta Russia Today och Sputnik, som har förbjudits i Europa.

Medienätverk lojala mot Ryssland

Den interaktiva infografiken nedan visar ett urval av webbplatser som har mycket gemensamt. Innehållet omfattar artiklar som är kritiska mot väst och Ukraina men lojala mot Ryssland. Det finns också korsreferenser och länkar mellan webbplatserna.

Gjord med Flourish

För att analysera uppgifterna inhämtades professionell rådgivning från företag som specialiserat sig på webbanalys och sökmotormarknadsföring. Med hjälp av specialiserad programvara som SimilarWeb och Seranking hjälpte analytikerna till att identifiera webbplatser med pro-rysk retorik som var kopplade till liknande innehåll, korshänvisningar och hänvisningstrafik. Innehållet varierade från kritik mot väst och Ukraina till spridning av ryska falska nyheter och konspirationsteorier.

SimilarWeb identifierar webbplatser med snarlikt innehåll

Skärmdumparna nedan visar hur SimilarWeb identifierar webbplatser med snarlikt innehåll.

Europeiska medienätverk som verktyg för rysk informationskrigföring
SimilarWeb identifierar webbplatser med snarlikt innehåll

Dessa typer av medier är mest aktiva i Tyskland och Frankrike. De hyllar Ryssland och Putin, rättfärdigar Rysslands krig mot Ukraina och kräver att biståndet till Ukraina ska strypas. Medierna sprider också falska nyheter från Kreml. Det är också tydligt att dessa medier kritiserar västvärlden och uppmuntrar till protester i Europa, sprider konspirationsteorier och främjar antivästliga och euroskeptiska åsikter.

Nästan alla dessa pro-ryska medier verkar ha en uppsättning standardiserade budskap. Dessa inkluderar positiv bevakning av Ryssland och användning av Kremls propaganda för att rättfärdiga kriget mot Ukraina. De använder termen “nazister i Ukraina”, försvarar bombanfallen mot Donbas och talar om självförsvar mot “NATO:s expansion österut”. Samtidigt hävdar de flesta av dessa medier att Ryssland oundvikligen kommer att vinna och besegra Ukraina.

Putins anhängare kritiserar vapenhjälpen till Ukraina för att öka Moskvas chanser att lyckas i angreppskriget, utan vilken de ryska inkräktarna kunde ha intagit fler ukrainska städer och byar. Samtidigt kritiserar sådana webbplatser regelbundet väst, USA, EU och sina egna regeringar, samtidigt som de positivt övervakar och till och med uppmuntrar proteströrelser i Europa.

Kritik mot USA och EU

Skribenterna ger väst och NATO skulden för alla problem. De sprider ofta konspirationsteorier och åsikter från “så kallade experter” om USA:s, EU:s och västvärldens nedgång och nära förestående kollaps. De hyllar Donald Trump, som försöker återta makten och som gör kontroversiella uttalanden i Kremls intresse.

Det står klart att det finns ett nätverk av pro-ryska och anti-västliga medier i Europa, som agerar som ryska inflytelseagenter och försöker påverka européernas åsikter. Sådana medier beskriver sig ofta som “fria och oberoende” och den information de tillhandahåller kallas “alternativ information”.

De kritiserar de etablerade medierna för att legitimera sin “alternativ information”, som ofta är desinformation. Denna så kallade “alternativa information” inkluderar det ständiga förminskandet av EU, USA och NATO samtidigt som Putinregimen lyfts fram som alternativet. I själva verket är det Putinregimen som har startat Europas största krig sedan andra världskriget och som för ett informationskrig mot Europa.

Desinformation och nyttiga idioter

För Putinregimen spelar det ingen roll om en webbplats eller en politiker är högerextrem eller vänsterextrem. Det viktigaste för Ryssland är att sprida sin diskurs och desinformation i Europa. Kreml ser medier och politiker från båda grupperna som “nyttiga idioter”. Dessa källor hjälper till att sprida desinformation, splittring och ryskt inflytande.

Bland journalisterna och författarna till dessa publikationer fanns inte bara personer med pro-ryska åsikter, utan även personer med direkta kopplingar till Ryssland. Vissa har till och med flyttat dit. En sådan djup penetration av redaktionella strukturer och politik pekar på den potentiellt skadliga roll som vissa medier spelar när det gäller att främja Kremls agenda. Det undergräver också förtroendet för europeiska regeringar och alla demokratiska institutioner.

Kopplingar mellan pro-ryska medienätverk

I skärmdumpen nedan används Seranking för att identifiera massiva länkar och referenser mellan pro-ryska webbplatser.

Europeiska medienätverk som verktyg för rysk informationskrigföring

Den metod som användes för att identifiera sådana webbplatser omfattade webbanalys och sökordsanalys för att identifiera liknande innehåll och korsreferenser. Detta bidrog till att hitta västfientliga och pro-ryska medienätverk. Detaljerad innehållsanalys, inklusive nyheter, analyser och kommentarer, bidrog också till att identifiera utbredda pro-ryska publikationer.

Identifieringen av hänvisningstrafik genom SimilarWeb bekräftade att dessa webbplatser har en gemensam läsekrets med antivästliga och euroskeptiska åsikter. Användarna klickar på webblänkar som leder från en webbplats till en annan.

När dessa tre faktorer går samman och webbplatserna har liknande innehåll, rankas för samma söktermer samt länkar till och citerar varandra, råder det ingen tvekan om att de har gemensamma mål. Samtidigt är de pro-ryska.

Hänvisningstrafik mellan identifierade medienätverk

SimilarWeb upptäcker hänvisningstrafik mellan webbplatser från identifierade nätverk.

Hänvisningstrafik mellan identifierade medienätverkHänvisningstrafik mellan identifierade medienätverk

Flourish Studios verktyg visualiserade resultaten av undersökningen och gav en begriplig bild av de insamlade uppgifterna. Storleken på varje webbplats beror på dess månatliga trafik och linjerna visar länkar mellan webbplatser, såsom länkar, omnämnanden och hänvisningstrafik. Pilarna indikerar den omnämnda webbplatsen.

Ju tjockare linje, desto fler omnämnanden och länkar. Denna visualisering visar att pro-ryska och anti-västliga nyhetswebbplatser bildar ett nätverk. Dessutom visar den hur den ryska propagandamaskinen använder europeiska medier, inklusive “nyttiga idioter”, för att sprida sina nyheter, desinformation och skapa splittring i Europa.

Pro-ryska och västfientliga medienätverk

Det är viktigt att känna till kopplingarna mellan pro-ryska och anti-västliga webbplatser. Dessutom är det avgörande att förstå hur medienätverk kan organiseras och kontrolleras för att stödja Rysslands krig mot Ukraina. Det är lika viktigt att förstå hur Rysslands desinformationskampanj mot Europa, som syftar till att påverka den allmänna opinionen, försvagar regeringar, skapar förtvivlan och sprider kaos.

Sådana webbplatser har mycket större inflytande än pro-ryska webbplatser med det ryska ordet “Pravda” i sina domännamn, eller ryska nätverk på sociala medier, som nyligen upptäcktes innehålla botar från Kreml. När allt kommer omkring har sådana nätverk antingen överlevt under en mycket kort tidsperiod, nått en liten publik eller inte varit trovärdiga. Många människor betraktar redan de ryska statliga medierna som riskabla och opålitliga propagandakanaler. Webbplatser som har funnits i många år, har en specifik målgrupp och har ett format som liknar andra västerländska medier kan i stället övertyga fler läsare om sitt budskap.

Experter, även i EU-länder, bör övervaka verksamheten på sådana webbplatser och läsare bör ifrågasätta sådant innehåll. I tider av geopolitisk konflikt gynnar ryssvänliga åtgärder inom informationssektorn Putinregimen och skadar Europa. Slutligen har Ryssland visat att man inte bara för ett krig på slagfältet mot Ukraina, utan också ett informationskrig för att splittra ett enat Europa.

Ytterligare artiklar av InformNapalm


InformNapalm - Nyheter från UkrainaDistribution och eftertryck med hänvisning till källan välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook, Twitter, Telegram och Slate (Sl8).

InformNapalm har inget ekonomiskt stöd från någon regering eller sponsor. Våra enda sponsorer är individuella volontärer och läsare. Du kan också stödja InformNapalm genom att göra månatliga minidonationer genom Buymeacoffee.

Tags:

Comments are closed.